Organisatie processen analyseren

Organisatie processen analyseren begrijpen en verbeteren

Organisatie processen analyseren, begrijpen en verbeteren.

Binnen organisaties zitten vaak de patronen vastgeroest. Systemen bestaan te lang en worden voor vanzelfsprekend aangenomen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan welke de verhoudingen tussen mensen binnen een team op scherp zetten.
Ik help graag bij het doorzien van systemen, doorgronden van de patronen.

organisatie processen

Door te bemiddelen en in te grijpen (eventueel op systeemniveau) binnen teams en bedrijven kunnen we vervolgens samen bepalen welke lijnen voor de toekomst worden uitgezet.

Wilt u meer weten?
Terug naar Trainingsbureau Putters